China

 • Beijing Processing Area
 • Beijing Changpin Logistic Test Site
 • Shanghai Wai Gao Qiao Container Terminal Phase 4
 • Tianjin Export Processing Area
 • Tianjin Zhen Hua Transport Company
 • Tianjin Gang Chu Company
 • Tianjin Zhong Ji Zhen Hua Transport Company
 • Tianjin Development Zone International Logistics Ltd.
 • Tianjin Oriental Development Ltd.
 • Tianjin Zhongzhu Co.
 • Nanjing Xin Seng Wei Customs
 • Xiamen Hai Chang District Foreign Marine Agency Co. Ltd.
 • Xiamen Export Processing Area
 • Dalian Export Processing Area
 • Suzhou Export Processing Area
 • Shenzhen Export Processing Area
 • Nan Tong Zhong Ji Shun Da Customs Control Container Depot
 • Maersk Container Industry Dongguan Ltd.(MCID) Customs Control Container Depot

USA

 • Trans Pacific Container Service Corp.

Spain

 • Bergén Automoive Logístics, Ciempozuelos, Madrid