Taiwan

 • Taipei Zhongpo Park – Underground Parking
 • Lin Sen Park – Underground Parking
 • Daan Car Park

Japan

 • Roppongi Hills Car Park Lots 1,2,4,5,8,9
 • Kumamoto Car Park
 • Mitsukyo Life
 • Kokubunji Car Park
 • Tenri Car Park, Nara
 • Nakanishiya
 • Jingumae Car Park

Turkey

 • Park-sistem Kontrol Sistemleri Otopark Islet Tur A S/Fish Market (Istanbul)

Spain

 • Manheim España
 • Chrysler Jeep Iberia
 • Parking Polis in Madrid